معرفی برخی از مشاورین ارشد موسسه حرف آخر:

تیم مشاورین ارشد حرف آخر که از پرافتخارترین گروه های مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما دانش آموزان داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین ارشد طرح نخبگان موسسه حرف آخر جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین طرح نخبگان حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

   ۰۹۱۲۰۱۶۲۱۷۷      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

سید مهدی شفیعی

مشاور راشد

۲۱۷۷***۰۹۱۲

بهروز جمالی

مشاور راشد

۲۱۵۹***۰۹۱۲

حسن نظری

مشاور راشد

۲۸۵۹***۰۹۱۲

جواد رمضانی

مشاور راشد

۹۸۳۷***۰۹۱۲

سید سبحان شفیعی

مشاور راشد

۸۶۱۴***۰۹۱۲

جواد حاجتی

مشاور راشد

۴۱۶۰***۰۹۱۲

سیده فاطمه شفیعی

مشاور راشد

۳۶۷۹***۰۹۱۹

نیما آقاجانی

مشاور راشد

۶۴۹۵***۰۹۱۲

وحید صادقی

مشاور راشد

۰۳۹۸***۰۹۱۲

پیمان سروش

مشاور راشد

۶۴۳۵***۰۹۱۲

سید حامد شفیعی راد

مشاور راشد

۳۹۱۴***۰۹۱۲

رزیتا حاجتی

مشاور راشد

۸۵۵۶***۰۹۱۲

فائزه شعبانی

مشاور راشد

۳۸۶۵***۰۹۱۲

نسترن فربدی

مشاور راشد

۶۵۷۰***۰۹۱۹

مهتاب صادقی

مشاور راشد

۹۰۲۸***۰۹۱۰

المیرا احمدپور

مشاور راشد

۵۹۵۶***۰۹۱۰

سجاد پارسا

مشاور راشد

۹۶۵۸***۰۹۱۲

رضا شریف زاده

مشاور راشد

۹۷۷۴***۰۹۹۱

کامیار عزیزی

مشاور راشد

۶۸۹۵***۰۹۱۲

ابولفضل یوسفی

مشاور راشد

۵۸۹۴***۰۹۱۲

سیده هدیه شفیعی

مشاور راشد

۳۰۲۹***۰۹۱۹

سیده فاطمه فاطمی

مشاور راشد

۹۷۹۱***۰۹۹۱

شکوفه قارداشی

مشاور راشد

۴۸۳۴***۰۹۱۰

مهین نعمتی

مشاور راشد

۷۳۳۹***۰۹۹۱

فاطمه جهانی

مشاور راشد

۱۹۶۴***۰۹۱۹

شاهین عزت الهی

مشاور راشد

۲۱۸۴***۰۹۱۲

فاطمه سلطانی

مشاور راشد

۸۷۳۳***۰۹۱۰

آنیتا خادمی

مشاور راشد

۹۰۴۹***۰۹۱۲

پرستو قلی نژاد

مشاور راشد

۳۹۱۳***۰۹۱۲

سمانه زکریا

مشاور راشد

۱۹۵۴***۰۹۲۲