معرفی گروه G از تیم مشاورین رتبه برتر حرف آخر:

تیم مشاورین رتبه برتر حرف آخر بزرگترین گروه مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین رسمی جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین ارشد حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

    ۰۹۱۰۰۹۱۰۱۰۰      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

سهیل پاکروان

مشاور ارشد

۱۵۴۳***۰۹۱۲

مینا کریمی

مشاور ارشد

۳۸۶۷***۰۹۱۲

محمدجواد کریمی

مشاور ارشد

۲۹۸۲***۰۹۱۹

مجید مجیدی

مشاور ارشد

۳۸۷۱***۰۹۱۲

سامان رادان

مشاور ارشد

۳۱۴۶***۰۹۱۲

محمدرضا جلالی

مشاور ارشد

۸۶۱۰***۰۹۱۲

راحله کاظمی

مشاور ارشد

۳۸۶۲***۰۹۱۲

سهراب پوررجب

مشاور ارشد

۳۹۱۹***۰۹۱۲

مجتبی خوش گفتار

مشاور ارشد

۱۰۹۸***۰۹۱۰

مرتضی رضوی

مشاور ارشد

۱۳۰۷***۰۹۱۹

محمد رضوی

مشاور ارشد

۶۷۸۷***۰۹۹۱

مشکات فاضل

مشاور ارشد

۳۶۹۸***۰۹۱۹

معصومه صابر

مشاور ارشد

۰۰۰۰***۰۰۰۰

امیر کنگرانی فراهانی

مشاور ارشد

۸۵۳۳***۰۹۱۰

میثم براری

مشاور ارشد

۶۹۴۵***۰۹۱۹

فرزانه امیرانی

مشاور ارشد

۵۷۳۸***۰۹۹۳

محبوبه راد

مشاور ارشد

۴۶۵۸***۰۹۹۲

فاطمه زائری

مشاور ارشد

۸۶۷۶***۰۹۱۰

معصومه شریف

مشاور ارشد

۷۰۹۷***۰۹۹۳