معرفی برخی از مشاورین ارشد موسسه حرف آخر:

تیم مشاورین ارشد حرف آخر که از پرافتخارترین گروه های مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما دانش آموزان داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین ارشد طرح نخبگان موسسه حرف آخر جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین طرح نخبگان حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

 

   ۰۹۱۲۰۱۷۸۶۱۰      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

سهیل پاکروان

مشاور ارشد

۱۵۴۳***۰۹۱۲

مینا کریمی

مشاور ارشد

۳۸۶۷***۰۹۱۲

محمدجواد کریمی

مشاور ارشد

۲۹۸۲***۰۹۱۹

مجید مجیدی

مشاور ارشد

۳۸۷۱***۰۹۱۲

سامان رادان

مشاور ارشد

۳۱۴۶***۰۹۱۲

محمدرضا جلالی

مشاور ارشد

۸۶۱۰***۰۹۱۲

راحله کاظمی

مشاور ارشد

۳۸۶۲***۰۹۱۲

سهراب پوررجب

مشاور ارشد

۳۹۱۹***۰۹۱۲

مجتبی خوش گفتار

مشاور ارشد

۱۰۹۸***۰۹۱۰

مرتضی رضوی

مشاور ارشد

۱۳۰۷***۰۹۱۹

محمد رضوی

مشاور ارشد

۶۷۸۷***۰۹۹۱

مشکات فاضل

مشاور ارشد

۳۶۹۸***۰۹۱۹

معصومه صابر

مشاور ارشد

۰۰۰۰***۰۰۰۰

سامان صبوحی

مشاور ارشد

۴۵۰۳***۰۹۱۹

فاطمه گلزار

مشاور ارشد

۶۹۷۹***۰۹۹۳

فرزانه امیرانی

مشاور ارشد

۵۷۳۸***۰۹۹۳

محبوبه راد

مشاور ارشد

۴۶۵۸***۰۹۹۲

فاطمه زائری

مشاور ارشد

۸۶۷۶***۰۹۱۰

فاطمه محمدی

مشاور ارشد

۴۹۱۵***۰۹۹۳