معرفی برخی از مشاورین ارشد موسسه حرف آخر:

تیم مشاورین ارشد حرف آخر که از پرافتخارترین گروه های مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما دانش آموزان داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین ارشد طرح نخبگان موسسه حرف آخر جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین طرح نخبگان حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

   ۰۹۱۲۰۱۷۸۶۲۲      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

A

شهاب پورحسن

مشاور ارشد

۰۶۵۶***۰۹۱۹

سمیه رضایی

مشاور ارشد

۰۲۷۶***۰۹۲۲

سینا شاد

مشاور ارشد

۷۵۵۰***۰۹۹۱

حوریه میلانی

مشاور ارشد

۵۱۹۴***۰۹۱۰

الهه صلواتی

مشاور ارشد

۶۹۰۱***۰۹۱۰

ساناز درویش پور

مشاور ارشد

۵۶۲۲***۰۹۱۰

سعیده رسولی

مشاور ارشد

۳۳۸۲***۰۹۱۰

نرگس توفیقی

مشاور ارشد

۹۲۵۴***۰۹۱۰

یحیی زاده

مشاور ارشد

۳۸۲۰***۰۹۱۰

فائزه قادر

مشاور ارشد

۵۶۸۶***۰۹۲۲

B

مریم قربانی

مشاور ارشد

۵۹۶۱***۰۹۱۲

مهدیه افشار

مشاور ارشد

۰۲۵۲***۰۹۱۲

هانیه آرامفر

مشاور ارشد

۴۰۵۹***۰۹۹۱

بهاره اکبری

مشاور ارشد

۹۲۴۷***۰۹۲۱

مینا شریعتی

مشاور ارشد

۸۱۹۱***۰۹۲۲

C

زهرا خدادادی

مشاور ارشد

۹۴۸۷***۰۹۱۹

محدثه آژِیده

مشاور ارشد

۸۴۱۷***۰۹۱۹

سپیده شمشیری

مشاور ارشد

۶۱۲۰***۰۹۹۱

سارا اسماعیل صفت

مشاور ارشد

۸۹۰۲***۰۹۱۰

مریم بابایی

مشاور ارشد

۸۹۳۱***۰۹۱۰

زهرا صفری

مشاور ارشد

۹۱۸۷***۰۹۹۱

حنانه صمدیان

مشاور ارشد

۹۱۹۵***۰۹۹۱

D

محدثه یگانه

مشاور ارشد

۵۲۳۰***۰۹۱۹

فاطمه اکبرزاده

مشاور ارشد

۳۸۹۲***۰۹۱۹

فاطمه میرزاپور

مشاور ارشد

۱۸۹۶***۰۹۱۰

E

مهرناز حریریان

مشاور ارشد

۸۶۶۹***۰۹۱۲

فاطمه شیخی

مشاور ارشد

۲۹۰۵***۰۹۱۰

مریم مومنی نژاد

مشاور ارشد

۹۸۰۹***۰۹۹۱

فروغ حسن زاده

مشاور ارشد

۶۰۶۴***۰۹۹۱

نسترن سرخوش

مشاور ارشد

۴۳۲۹***۰۹۹۱

امیر پورمحمد

مشاور ارشد

۹۱۰۸***۰۹۹۱

محدثه حسرتی

مشاور ارشد

۸۶۷۰***۰۹۹۱

طیبه راد

مشاور ارشد

۸۹۶۰***۰۹۹۱

ریحانه ابری

مشاور ارشد

۲۸۱۵***۰۹۱۰

فاطمه تقی زاده

مشاور ارشد

۹۶۱۶***۰۹۱۰

F

سمیه مهدی زاده

مشاور ارشد

۰۳۹۰***۰۹۹۱

سیده آتیه یزدان پرست

مشاور ارشد

۱۴۲۹***۰۹۱۰

H

جناب یونسی

مشاور ارشد

۸۶۲۲***۰۹۱۲

محمد اکبری نژاد

مشاور ارشد

۵۳۹۹***۰۹۱۰

محدثه یوسفی

مشاور ارشد

۳۱۹۶***۰۹۱۲