معرفی برخی از مشاورین ارشد موسسه حرف آخر:

تیم مشاورین ارشد حرف آخر که از پرافتخارترین گروه های مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما دانش آموزان داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین ارشد طرح نخبگان موسسه حرف آخر جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین طرح نخبگان حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

    ۰۹۱۲۹۵۷۳۲۸۷      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

علیرضا بخشنده

مشاور ارشد

۳۲۸۷***۰۹۱۲

فرزاد مرادی

مشاور ارشد

۴۱۳۴***۰۹۱۲

سیده فاطمه مدنی

مشاور ارشد

۰۰۰۰***۰۰۰۰

احمدرضا شاهرضایی

مشاور ارشد

۸۶۴۷***۰۹۲۲

کیمیا غفاری

مشاور ارشد

۷۲۶۳***۰۹۲۲

مریم شفاعت

مشاور ارشد

۶۸۲۲***۰۹۲۲

رحمان احمدی

مشاور ارشد

۳۸۶۰***۰۹۲۲

زینب بیاتی

مشاور ارشد

۸۷۵۶***۰۹۲۲

فاطمه فروغی

مشاور ارشد

۵۲۶۲***۰۹۲۱

امین سمیعی

مشاور ارشد

۸۹۰۷***۰۹۰۴

معصومه آصفی

مشاور ارشد

۲۲۶۲***۰۹۲۲

اله جنت

مشاور ارشد

۷۱۳۸***۰۹۲۲

محمد مرجانی

مشاور ارشد

۶۳۳۴***۰۹۲۲

رحمان احمدی

مشاور ارشد

۳۸۶۰***۰۹۲۲

خانم معانی

مشاور ارشد

۷۰۲۳***۰۹۲۲

خانم اعرابی

مشاور ارشد

۹۴۷۷***۰۹۲۲

خانم قنبریان

مشاور ارشد

۳۴۵۸***۰۹۲۱

علی یادبودی

مشاور ارشد

۱۶۲۲***۰۹۲۲

علیرضا اسدی

مشاور ارشد

۷۶۸۱***۰۹۲۱

خانم مدنی

مشاور ارشد

۷۰۵۵***۰۹۱۶

خانم شفاعت

مشاور ارشد

۶۸۲۲***۰۹۲۲

خانم غفاری

مشاور ارشد

۷۲۶۳***۰۹۲۲

خانم بیاتی

مشاور ارشد

۸۷۵۶***۰۹۲۲

مشاور ارشد

۰۰۰۰***۰۰۰۰

خانم فروغی

مشاور ارشد

۴۱۳۴***۰۹۱۲

حسین پاکدامن

مشاور ارشد

۱۸۹۸***۰۹۲۲

مبینا مسیب زاده

مشاور ارشد

۵۴۷۱***۰۹۱۲

خانم حیدری

مشاور ارشد

۱۶۱۰***۰۹۹۲