imrs.php

معرفی گروه A از تیم مشاوره رتبه برتر حرف آخر:

تیم مشاورین رتبه برتر حرف آخر بزرگترین گروه مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین رسمی جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین ارشد حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

    ۰۹۱۲۰۴۳۸۵۵۴      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

ساناز پرورش

مشاور ارشد

۹۸۱۵***۰۹۹۲

مدینه صالحی

مشاور ارشد

۹۴۴۷***۰۹۱۰

هاجر شعبانی

مشاور ارشد

۹۷۴۲***۰۹۹۳

نیلوفر یوسفیان

مشاور ارشد

۶۹۶۳**۰۹۹۱

مریم یوسفی

مشاور ارشد

۸۱۷۶***۰۹۱۰

دکتر مهسا حسینیان

مشاور ارشد

۶۴۲۴***۰۹۹۲

نادیا جونکی

مشاور ارشد

۲۱۵۷***۰۹۱۲

مدینه صالحی

مشاور ارشد

۲۹۵۳***۰۹۱۲

الهه کاظمی

مشاور ارشد

۲۱۷۴***۰۹۱۲

گلنوش مسرور

مشاور ارشد

۵۰۵۹**۰۹۰۵

نیلوفر حاجی پور

مشاور ارشد

۹۶۷۷***۰۹۹۱

سارا اسکندری

مشاور ارشد

۶۶۸۱***۰۹۱۰

زهرا نظری

مشاور ارشد

۱۲۹۸***۰۹۰۲

آرزو هویدا

مشاور ارشد

۶۰۸۴***۰۹۱۱

زهرا ملکی

مشاور ارشد

۹۴۳۶***۰۹۱۱

مژگان برارپور

مشاور ارشد

۹۵۳۰**۰۹۳۵

حنانه میرزایی

مشاور ارشد

۲۱۷۳***۰۹۱۲

زینب ماوزانی

مشاور ارشد

۱۶۹۴***۰۹۱۲

شهاب یعقوبی

مشاور ارشد

۹۰۹۷***۰۹۹۱

نازنین سلحشور

مشاور ارشد

۴۷۷۲***۰۹۰۲

فائزه واحدی

مشاور ارشد

۴۳۲۰***۰۹۱۹

نگار شوکتی

مشاور ارشد

۱۷۳۳**۰۹۹۱

فرحناز آقانژاد

مشاور ارشد

۹۶۰۸***۰۹۹۱

زهرا علیخواه

مشاور ارشد

۳۲۷۴***۰۹۱۲

مریم رضوی

مشاور ارشد

۶۳۰۲***۰۹۱۰

طاهره نیک زاد

مشاور ارشد

۹۵۹۸***۰۹۹۱

نوشین گنجه

مشاور ارشد

۲۲۷۶***۰۹۱۹

کبری روحی

مشاور ارشد

۹۶۳۲***۰۹۹۱

مریم نوروزی

مشاور ارشد

۸۹۳۵***۰۹۱۲

آوا سهمانی

مشاور ارشد

۹۴۹۹***۰۹۰۲

زهرا غلامی

مشاور ارشد

۳۲۴۱***۰۹۹۱