imrs.php

معرفی برخی از مشاورین ارشد موسسه حرف آخر:

تیم مشاورین ارشد حرف آخر که از پرافتخارترین گروه های مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما دانش آموزان داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین ارشد طرح نخبگان موسسه حرف آخر جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین طرح نخبگان حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

    ۰۹۱۲۰۴۳۸۵۵۴      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

ثریا حقیقت

مشاور ارشد

۸۵۵۷***۰۹۱۲

الهه کاظمی

مشاور ارشد

۲۱۷۴***۰۹۱۲

گلنوش مسرور

مشاور ارشد

۵۰۵۹***۰۹۰۵

نیلوفر حاجی پور

مشاور ارشد

۹۶۷۷**۰۹۹۱

آرزو هویدا

مشاور ارشد

۶۰۸۴***۰۹۱۱

زهرا ملکی

مشاور ارشد

۹۴۳۶***۰۹۱۱

زینب ماوزانی

مشاور ارشد

۱۶۹۴***۰۹۱۲

حنانه میرزایی

مشاور ارشد

۲۱۷۳***۰۹۱۲

ندا طهماسبی

مشاور ارشد

۲۸۵۷***۰۹۱۲

گلنوش مسرور

مشاور ارشد

۵۰۵۹**۰۹۰۵

شقایق فرجی

مشاور ارشد

۸۲۰۵***۰۹۱۲

سیما محمدپور

مشاور ارشد

۳۲۸۶***۰۹۱۲

الهام احمدی

مشاور ارشد

۶۲۹۳***۰۹۱۰

زهرا لاجوردی

مشاور ارشد

۹۱۶۸***۰۹۹۲

زهرا لاجوردی

مشاور ارشد

۹۱۶۸***۰۹۹۲

سودا پوررضایی

مشاور ارشد

۹۱۳۶**۰۹۹۲

خدیجه فتحی

مشاور ارشد

۸۱۸۱***۰۹۳۵

رقیه ایمانی

مشاور ارشد

۸۱۲۰***۰۹۱۰

روشنک جوادی

مشاور ارشد

۳۸۶۰***۰۹۱۲

رقیه کرمی

مشاور ارشد

۹۵۳۴***۰۹۱۲

هدیه باقری

مشاور ارشد

۹۶۲۱***۰۹۹۱

فرشته فتاحی

مشاور ارشد

۱۶۹۵**۰۹۱۲

طاهره نیک زاد

مشاور ارشد

۹۵۹۸***۰۹۹۱

فائزه واحدی

مشاور ارشد

۴۳۲۰***۰۹۱۹

شهاب یعقوبی

مشاور ارشد

۹۰۹۷***۰۹۹۱

زهرا علیخواه

مشاور ارشد

۳۲۷۴***۰۹۱۲

مریم رضوی

مشاور ارشد

۶۳۰۲***۰۹۱۰

نگار شوکتی

مشاور ارشد

۱۷۳۳***۰۹۹۱

هانیه قهرمانی

مشاور ارشد

۴۳۸۴***۰۹۹۱

فرشته بخشی پور

مشاور ارشد

۹۱۶۱***۰۹۹۲

لیلی ابرکار

مشاور ارشد

۹۱۶۲***۰۹۹۲

لیلا حسین زاده

مشاور ارشد

۹۴۳۶***۰۹۰۲

مریم روان پاک

مشاور ارشد

۹۳۸۶***۰۹۹۱

آوا سهمانی

مشاور ارشد

۹۱۶۵***۰۹۹۲

فاطمه جلالیان

مشاور ارشد

۹۳۹۱***۰۹۰۲

بهنام دلیری

مشاور ارشد

۱۶۹۳***۰۹۱۲

صاحبه شعبان زاده

مشاور ارشد

۹۵۸۲***۰۹۹۱

صحرا جهان دیده

مشاور ارشد

۰۸۴۳***۰۹۱۹

سالومه محمدی

مشاور ارشد

۹۶۵۴***۰۹۹۱

میترا احدی

مشاور ارشد

۳۲۷۹***۰۹۱۲

ملیکا حامدی

مشاور ارشد

۳۹۶۲***۰۹۱۲

سمیرا قلی پور

مشاور ارشد

۳۸۶۴***۰۹۱۲

یونس رستمی

مشاور ارشد

۱۷۰۴***۰۹۱۰

متین فرجی

مشاور ارشد

۹۴۳۶***۰۹۰۲

سمانه صفری

مشاور ارشد

۶۸۴۵***۰۹۱۲

نرگس رژه

مشاور ارشد

۳۸۷۲***۰۹۱۲

مهسا حسینی

مشاور ارشد

۹۴۴۷***۰۹۱۰

نادیا جونکی

مشاور ارشد

۲۱۵۷***۰۹۱۲

هاجر شعبانی

مشاور ارشد

۹۷۴۲***۰۹۹۳

نیلوفر یوسفی

مشاور ارشد

۶۹۶۳***۰۹۹۱

مدینه صالحی

مشاور ارشد

۵۳۰۵***۰۹۱۲

مبینا رمضانی

مشاور ارشد

۵۷۴۲***۰۹۹۳

مریم حسینی

مشاور ارشد

۲۹۵۳***۰۹۱۲

علیرضا دانش مهر

مشاور ارشد

۰۶۷۲***۰۹۱۰

محمدامین بهبودی

مشاور ارشد

۸۵۱۹***۰۹۱۲

سارا نصیری

مشاور ارشد

۴۶۳۷***۰۹۲۱

پردیس آزادبخت

مشاور ارشد

۶۳۰۱***۰۹۹۲

ابوالفضل ارجمندی

مشاور ارشد

۵۰۸۸***۰۹۹۱

لیلا نجفی

مشاور ارشد

۸۵۵۲***۰۹۱۲

لیلا قوی دل

مشاور ارشد

۸۵۵۱***۰۹۱۲

ساجده جوان

مشاور ارشد

۹۶۶۰***۰۹۹۱

عادل واحدی

مشاور ارشد

۱۶۹۶***۰۹۱۰

زهرا کریمی

مشاور ارشد

۸۷۹۸***۰۹۹۱

امیر احسان روستا

مشاور ارشد

۲۱۷۹***۰۹۱۲

عالیه مظلوم

مشاور ارشد

۲۹۶۳***۰۹۱۲

زهرا سلیمانی

مشاور ارشد

۲۳۱۷***۰۹۹۴

حمیدرضا نوروزی

مشاور ارشد

۷۴۷۱***۰۹۹۲

خانم پورمعصوم

مشاور ارشد

۷۵۴۴***۰۹۹۲

خانم رنجبر

مشاور ارشد

۲۵۴۸***۰۹۱۲

خانم فلاح پور

مشاور ارشد

۷۹۸۲***۰۹۹۲