معرفی برخی از مشاورین ارشد موسسه حرف آخر:

تیم مشاورین ارشد حرف آخر که از پرافتخارترین گروه های مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما دانش آموزان داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین ارشد طرح نخبگان موسسه حرف آخر جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین طرح نخبگان حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

    ۰۹۱۲۰۹۶۵۷۵۲      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

مهدیه عباسی

مشاور ارشد

۸۶۰۴***۰۹۱۲

مهدی فتاح زاده

مشاور ارشد

۳۹۱۸***۰۹۱۲

پیمانه خانی

مشاور ارشد

۱۵۶۸***۰۹۱۹

سعیده لطفی

مشاور ارشد

۵۲۶۱***۰۹۹۱

سارا زحمتکش

مشاور ارشد

۱۸۰۴***۰۹۹۱

زهرا مقدس نژاد

مشاور ارشد

۵۹۹۲***۰۹۹۱

فاطمه مجیدی

مشاور ارشد

۹۶۴۰***۰۹۲۱

محمد رضا علیزاده

مشاور ارشد

۴۶۶۹***۰۹۲۲

مهران حقیقت نیا

مشاور ارشد

۹۷۷۸***۰۹۹۱

الناز نظرعلیزاده

مشاور ارشد

۰۰۰۰۶۳۹۴***۰۹۰۱

فرشته رشیدی

مشاور ارشد

۸۱۸۵***۰۹۹۱

زهرا نوروزی

مشاور ارشد

۵۰۶۵***۰۹۹۱

هومن فتحی

مشاور ارشد

۴۳۱۰***۰۹۲۱

فاطمه اکبرپور

مشاور ارشد

۵۰۴۸***۰۹۹۱

رها نبی زاده

مشاور ارشد

۴۹۴۶***۰۹۲۱

امین شیری

مشاور ارشد

۳۸۶۱***۰۹۱۲

مجید پورکوچک

مشاور ارشد

۱۰۷۸***۰۹۱۰

نادیا علیپور

مشاور ارشد

۳۶۸۱***۰۹۱۲

محمدحسین رفیعی

مشاور ارشد

۴۲۶۴***۰۹۱۹

شایان توکلی

مشاور ارشد

۳۳۷۳***۰۹۹۱

مائده عباسپور

مشاور ارشد

۳۳۷۱***۰۹۹۱

مهیار مژدهی

مشاور ارشد

۲۵۹۶***۰۹۱۲

محدثه نظری

مشاور ارشد

۳۰۲۳***۰۹۱۹

مونا قنبرپور

مشاور ارشد

۹۷۳۶***۰۹۱۰

پویا کریمی

مشاور ارشد

۱۰۶۶***۰۹۱۰

الهام ندامانی

مشاور ارشد

۰۹۲۲***۰۹۱۲

پیام راست گفتار

مشاور ارشد

۹۲۵۶***۰۹۱۲

سپیده سیروس نیا

مشاور ارشد

۱۵۷۹***۰۹۱۰

زینب ایزدی

مشاور ارشد

۴۷۵۸***۰۹۱۹

سجاد صالحی

مشاور ارشد

۸۴۵۱***۰۹۱۲

آرزو انصاری

مشاور ارشد

۳۴۸۲***۰۹۹۱

مبینا مبرا

مشاور ارشد

۳۴۷۸***۰۹۹۱

نگین میرنژاد

مشاور ارشد

۱۵۸۲***۰۹۱۰

کوروش رجبی

مشاور ارشد

۱۸۷۴***۰۹۹۱

سهیل پاکدامن

مشاور ارشد

۴۷۹۸***۰۹۱۱

رضا فریزاد

مشاور ارشد

۳۹۲۴***۰۹۱۰

هانیه اکبری

مشاور ارشد

۷۸۱۷***۰۹۱۹

سارا قلیپور

مشاور ارشد

۳۲۸۸***۰۹۹۱

مبینا اسدزاده

مشاور ارشد

۹۷۲۴***۰۹۱۰

مهدی شریفی

مشاور ارشد

۵۷۴۳***۰۹۱۲

علیرضا آرین

مشاور ارشد

۲۹۸۱***۰۹۱۲

فرید سبحانی

مشاور ارشد

۶۵۶۱***۰۹۹۰

محدثه مقدس

مشاور ارشد

۷۶۹۲***۰۹۹۱

خدیجه برازنده

مشاور ارشد

۷۶۹۲***۰۹۹۱

علی میربلوک

مشاور ارشد

۲۶۸۲***۰۹۱۲

علی حسنپور

مشاور ارشد

۰۱۴۶***۰۹۱۰

مونا رشیدی

مشاور ارشد

۴۰۲۵***۰۹۱۹

آناهیتا بلالی

مشاور ارشد

۰۳۹۴***۰۹۱۹

فاطمه حسینی

مشاور ارشد

۵۵۷۹***۰۹۱۰

نسترن کیانفر

مشاور ارشد

۴۶۲۷***۰۹۲۲

فایزه نجفی

مشاور ارشد

۹۶۳۱***۰۹۲۱

محدثه حبیبی

مشاور ارشد

۰۱۷۹***۰۹۱۰

نرگس روشن دل

مشاور ارشد

۶۷۱۷***۰۹۱۹

مشاور ارشد

۰۰۰۰***۰۰۰۰