معرفی برخی از مشاورین ارشد موسسه حرف آخر:

تیم مشاورین ارشد حرف آخر که از پرافتخارترین گروه های مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما دانش آموزان داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین ارشد طرح نخبگان موسسه حرف آخر جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین طرح نخبگان حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

    ۰۹۱۲۰۹۶۶۷۰۲      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

مهندس محمدرضا نیک نام

مشاور ارشد

۰۳۹۷***۰۹۱۲

دکتر امیرحسین آریامهر

مشاور ارشد

۲۱۷۶***۰۹۱۲

دکتر اسماییل عابد

مشاور ارشد

۲۱۷۸***۰۹۱۲

مهندس حنیفه مرادخانی

مشاور ارشد

۰۳۳۶۷***۰۹۹۱

دکتر سارا روح الله زاده

مشاور ارشد

۶۳۴۶***۰۹۱۰

دکتر سامره پزشک

مشاور ارشد

۰۹۹۹۶۷۹۲***۰۹۱۲

دکترشهره آزمند

مشاور ارشد

۳۷۴۹***۰۹۱۰

دکتر علیرضا نیکنام

مشاور ارشد

۸۵۶۶***۰۹۱۲

مهندس لیلا میرزایی

مشاور ارشد

۷۲۰۲***۰۹۱۲

مهندس محمدرضا لطفی

مشاور ارشد

۸۱۶۸***۰۹۱۲

مهندس معین

مشاور ارشد

۳۳۶۱***۰۹۹۱

مهندس مهدیه بخشنده

مشاور ارشد

۳۹۰۶***۰۹۱۹

دکتر وحید فرزانه

مشاور ارشد

۵۳۰۷***۰۹۱۲

دکتر هومن خوشحال

مشاور ارشد

۷۲۷۸***۰۹۹۱

محمد داودی

مشاور ارشد

۰۳۹۶***۰۹۱۲

مهدی ریایی

مشاور ارشد

۲۱۰۲***۰۹۱۹

مهران جوهری

مشاور ارشد

۸۶۰۶***۰۹۱۲

امین صفری

مشاور ارشد

۹۷۶۹***۰۹۱۹

امین حسینی

مشاور ارشد

۵۷۹۲***۰۹۱۲

سحر نور محمدی

مشاور ارشد

۶۴۳۷***۰۹۱۰

محدثه شعبانپور

مشاور ارشد

۷۹۲۶***۰۹۱۰

فرانک اسماعیلی

مشاور ارشد

۵۷۶۳***۰۹۱۲

سودابه جوادی نژاد

مشاور ارشد

۸۷۲۳***۰۹۱۹

امیر فلاح

مشاور ارشد

۹۵۰۳***۰۹۲۲

معین سلامی

مشاور ارشد

۹۵۱۴***۰۹۲۲

محمد اسکندری

مشاور ارشد

۲۵۴۲***۰۹۱۲

خانم رزمیانی

مشاور ارشد

۷۶۶۱***۰۹۹۱

داود امیدنیا

مشاور ارشد

۸۶۱۱***۰۹۱۲

سهیل اشکوری

مشاور ارشد

۱۱۴۵***۰۹۱۹

مصطفی عباسی

مشاور ارشد

۳۶۹۳***۰۹۱۹

مهسا هادی پور

مشاور ارشد

۳۹۷۶***۰۹۱۰

فاطمه محمودی

مشاور ارشد

۳۳۵۹***۰۹۹۱

زهرا حق شناس

مشاور ارشد

۳۰۴۳***۰۹۱۹

رضا خدایی

مشاور ارشد

۴۱۳۷***۰۹۱۹