معرفی برخی از مشاورین ارشد موسسه حرف آخر:

تیم مشاورین ارشد حرف آخر که از پرافتخارترین گروه های مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما دانش آموزان داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین ارشد طرح نخبگان موسسه حرف آخر جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین طرح نخبگان حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

    ۰۹۱۲۰۱۷۸۶۰۱      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

آناهیتا اسکندری

مشاور ارشد

۸۶۰۱***۰۹۱۲

مهسا رضایی

مشاور ارشد

۶۰۷۹***۰۹۱۲

یاسر شکرزاده

مشاور ارشد

۱۰۶۱***۰۹۱۲

سارا داوودی آرین

مشاور ارشد

۶۳۸۵***۰۹۱۲

سمانه خوشکار

مشاور ارشد

۸۶۲۴***۰۹۱۲

نصیبه داوودی

مشاور ارشد

۳۴۹۱***۰۹۱۹

نجمه محمدی

مشاور ارشد

۷۶۱۶***۰۹۹۱

بتول معافی

مشاور ارشد

۹۶۵۸***۰۹۹۱

جواد فرزین

مشاور ارشد

۵۷۶۴***۰۹۱۲

عباس مظاهری

مشاور ارشد

۹۳۴۲***۰۹۹۱

فرشاد حسین زاده

مشاور ارشد

۶۲۹۵***۰۹۱۲

علی اکبر اسدپور

مشاور ارشد

۰۴۳۹***۰۹۱۲

مهدیه نوذری

مشاور ارشد

۳۳۴۵***۰۹۹۱

صفورا چاپاتی

مشاور ارشد

۲۵۶۰***۰۹۱۹

امید بابائی

مشاور ارشد

۶۹۳۰***۰۹۱۲

شکیلا پناهی

مشاور ارشد

۹۸۰۹***۰۹۹۱

علیرضا خوشنود

مشاور ارشد

***********

مریم اختصاری

مشاور ارشد

۶۸۴۱***۰۹۱۰

سعیده راد

مشاور ارشد

۳۳۲۱***۰۹۹۱

لیدا اکبری

مشاور ارشد

۸۶۰۲***۰۹۱۰