معرفی گروه E از تیم مشاورین رتبه برتر حرف آخر:

تیم مشاورین رتبه برتر حرف آخر بزرگترین گروه مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین رسمی جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین ارشد حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

    ۰۹۱۲۰۱۷۸۶۰۱      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

آناهیتا اسکندری

مشاور ارشد

۸۶۰۱***۰۹۱۲

مهسا رضایی

مشاور ارشد

۶۰۷۹***۰۹۱۲

یاسر شکرزاده

مشاور ارشد

۱۰۶۱***۰۹۱۲

سارا داوودی آرین

مشاور ارشد

۶۳۸۵***۰۹۱۲

نصیبه داوودی

مشاور ارشد

۳۴۹۱***۰۹۱۹

نجمه محمدی

مشاور ارشد

۷۶۱۶***۰۹۹۱

فرشاد حسین زاده

مشاور ارشد

۶۲۹۵***۰۹۱۲

بتول معافی

مشاور ارشد

۹۶۵۸***۰۹۹۱

پریا کوهی

مشاور ارشد

۵۶۳۹***۰۹۱۰

عباس مظاهری

مشاور ارشد

۹۳۴۲***۰۹۹۱

مهدیه نوذری

مشاور ارشد

۳۳۴۵***۰۹۹۱

علی اکبر اسدپور

مشاور ارشد

۰۴۳۹***۰۹۱۲

جواد فرزین

مشاور ارشد

۵۷۶۴***۰۹۱۲

محدثه خوشنودی

مشاور ارشد

۷۸۰۴***۰۹۹۱

فاضل اسلان نیا

مشاور ارشد

۷۶۰۸***۰۹۹۱

شکیلا پناهی

مشاور ارشد

۹۸۰۹***۰۹۹۱

علیرضا خوشنود

مشاور ارشد

***********

مریم اختصاری

مشاور ارشد

۶۸۴۱***۰۹۱۰

سعیده راد

مشاور ارشد

۳۳۲۱***۰۹۹۱

لیدا اکبری

مشاور ارشد

۸۶۰۲***۰۹۱۰

سمانه خوشکار

مشاور ارشد

۸۶۲۴***۰۹۱۲