معرفی گروه f از تیم مشاورین رتبه برتر حرف آخر:

تیم مشاورین رتبه برتر حرف آخر بزرگترین گروه مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین رسمی جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین ارشد حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

   ۰۹۱۲۰۴۶۹۷۸۵      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

دکتر شیرمحمدزاده

مشاور ارشد

۹۵۰۹***۰۹۱۲

دکتر بالی زاده

مشاور ارشد

۸۴۹۳***۰۹۲۱

دکتر نصیریان

مشاور ارشد

۰۲۴۳***۰۹۲۱

دکتر آسمانی

مشاور ارشد

۳۵۹۷***۰۹۲۲

خانم دکتر اسدی

مشاور ارشد

۵۱۳۴***۰۹۲۲

دکتر هاشمی

مشاور ارشد

۰۹۲۳***۰۹۱۲

دکتر شفیعی

مشاور ارشد

۳۴۲۷***۰۹۱۲

دکتر حسرتی

مشاور ارشد

۶۶۵۷***۰۹۱۲