معرفی برخی از مشاورین ارشد موسسه حرف آخر:

تیم مشاورین ارشد حرف آخر که از پرافتخارترین گروه های مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما دانش آموزان داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین ارشد طرح نخبگان موسسه حرف آخر جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین طرح نخبگان حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

   ۰۹۱۲۰۲۳۷۶۳۰   ۰۹۱۲۰۴۶۹۷۸۵   ۰۹۱۲۹۷۳۵۱۰۴      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

دکتر هادی محمدی

مشاور ارشد

۵۱۰۴***۰۹۱۲

دکتر سید سجادعاقلی

مشاور ارشد

۸۵۵۹***۰۹۱۲

دکتر سید محمدباقر آشتیانی

مشاور ارشد

۸۶۴۹***۰۹۱۲

دکتر اکبر تفضلی

مشاور ارشد

۳۵۹۷***۰۹۲۲

خانم دکتر فاطمه نوید

مشاور ارشد

۵۱۳۴***۰۹۲۲

دکتر طاهره جهان سیر

مشاور ارشد

۳۳۸۷***۰۹۹۱

دکتر اطهر تقی خواه

مشاور ارشد

۲۷۵۸***۰۹۱۹

دکتر محبوبه داربر

مشاور ارشد

۶۷۹۰***۰۹۱۹

دکتر مائده زیبایی

مشاور ارشد

۲۹۵۰***۰۹۱۹

دکترفاطمه خلیلی

مشاور ارشد

۵۷۲۶***۰۹۱۰

دکتر مریم احمدی

مشاور ارشد

۶۸۰۷***۰۹۱۹

دکترحامد حامد

مشاور ارشد

۴۳۱۸***۰۹۱۰

دکتر مرتضی تفظلی

مشاور ارشد

۷۸۶۳***۰۹۱۰

دکتر سید سجادعاقلی

مشاور ارشد

۸۵۵۹***۰۹۱۲

دکتر سید محمدباقر آشتیانی

مشاور ارشد

۸۶۴۹***۰۹۱۲

دکتر اکبر تفضلی

مشاور ارشد

۷۹۳۵***۰۹۱۲

خانم دکتر فاطمه نوید

مشاور ارشد

۳۹۱۵***۰۹۱۲

دکتر طاهره جهان سیر

مشاور ارشد

۳۳۸۷***۰۹۹۱

دکتر محمدی

مشاور ارشد

۹۷۸۵***۰۹۱۲

دکتر شیرمحمدزاده

مشاور ارشد

۹۵۰۹***۰۹۱۲

دکترمحدثه خیری

مشاور ارشد

۷۹۵۴***۰۹۰۳

دکتر مهسا حیدری فرد

مشاور ارشد

۲۵۸۳***۰۹۲۲

دکترفریما آقابیگی

مشاور ارشد

۰۶۹۳***۰۹۳۶

دکتر آرزو تابش

مشاور ارشد

۲۹۴۲***۰۹۱۹

دکتر مهرداد عزیزی

مشاور ارشد

۷۶۳۰***۰۹۱۲

سرکارخانوم فروتن

مشاور ارشد

۶۴۸۵***۰۹۱۲

خانوم سرلک

مشاور ارشد

۹۸۹۶***۰۹۹۱

عرفان شکیبا

مشاور ارشد

۲۱۷۵***۰۹۱۲

خانم دکتر فاطمه نوید

مشاور ارشد

۵۱۳۴***۰۹۲۲

سمیرا زیدی

مشاور ارشد

۱۹۸۷***۰۹۱۰

سرکار خانوم حامدی

مشاور ارشد

۲۸۶۴***۰۹۱۰

خانوم روحانی

مشاور ارشد

۲۷۰۱***۰۹۱۲

سرکارخانوم یعقوبی

مشاور ارشد

۲۶۷۸***۰۹۱۹

خانوم داداشی

مشاور ارشد

۳۳۲۹***۰۹۹۱

سرکار خانوم جهانگیر

مشاور ارشد

۸۷۴۶***۰۹۱۲

 

سرکار خانوم لایقی

مشاور ارشد

۷۲۲۱***۰۹۱۲

سرکار خانوم اکبرزاه

مشاور ارشد

۸۶۱۸***۰۹۹۱

سینا غفاری

مشاور ارشد

۳۳۶۲***۰۹۱۲

سعید حسن زاده

مشاور ارشد

۳۹۱۷***۰۹۱۲