معرفی برخی از مشاورین ارشد موسسه حرف آخر:

تیم مشاورین ارشد حرف آخر که از پرافتخارترین گروه های مشاوره ای موسسه می باشد که هفت روز هفته حتی روزهای تعطیل نیز آماده پاسخگویی به شما دانش آموزان داوطلبین عزیز کنکوری میباشند.و در این قسمت شما را با لیست نام و شماره مشاورین ارشد طرح نخبگان موسسه حرف آخر جهت جلو گیری از هرگونه سوء استفاده آشنا میکنیم.جهت وصل شدن به هر کدام از مشاورین زیر و دریافت شماره تماس کامل آنها و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان مشاورین طرح نخبگان حرف آخر حتما از راههای ارتباطی زیر اقدام کنید:

 

 ۰۹۱۲۹۵۷۳۶۳۱      ۰۲۱۶۶۰۶۴۴۱۱

حسن پروین

مشاور ارشد

۴۸۹۲***۰۹۱۲

علیرضا امینی

مشاور ارشد

۲۸۶۱***۰۹۱۲

امیرحسین قهرمانی

مشاور ارشد

۷۲۱۵***۰۹۱۲

متین جوهری خو

مشاور ارشد

۳۳۴۲***۰۹۲۲

شهربانو قربانی

مشاور ارشد

۸۹۹۵***۰۹۲۱

ناهید بهارلو

مشاور ارشد

۲۶۷۵***۰۹۱۲

مهسا اصلانیان

مشاور ارشد

۲۲۱۶***۰۹۹۱

سامان آزادی

مشاور ارشد

۰۲۶۵***۰۹۲۱

فاطمه زهرا رمضانی

مشاور ارشد

۷۹۵۳***۰۹۹۱

بیگرد حبیبی

مشاور ارشد

۷۷۱۸***۰۹۲۲

محنا سلطانی

مشاور ارشد

۴۶۹۳***۰۹۱۹

امیرحسین هاشمی

مشاور ارشد

۷۳۹۵***۰۹۲۱

اسماعیل دمیری

مشاور ارشد

۱۸۳۱***۰۹۲۲

زهرا اکبری

مشاور ارشد

۶۵۵۲***۰۹۲۱

پریناز نادی نیاز

مشاور ارشد

۰۱۴۳***۰۹۲۱

علی شهبازی

مشاور ارشد

۰۸۳۶***۰۹۲۲